You don't have javascript enabled. Good luck with that.
سالن شیخ بهایی در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری - اصفهان - 1394
ورود به سالن ۲
اتاق برق
ورودی
خروجی اضطراری
 
 
به طرف سالن افتتاحیه و سمینار
دفاتر اداری و تشریفاتی
108کارا دوهزار 24m
101تندیس درخشان ایده های کیفیت تارادیس(تداک) 24m
102برهان پردازش اسپادانا 12m
103شرکت مهندسی کامپیوتر پژواک 12m
104پالیز پردازش آیریک 12m
105دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا 9m
106آپادانا فن آور آزاد 12m
107 فرانت اسپادانا 12m
109مهندسی باربد افزار سپاهان 33m
 
110بین المللی آموزش علوم و فناوری اطلاعات سروش سپاهان (سیتکو) 36m
111اصفهان سازگار 27m
134انتقال داده های آسیاتک 60m
136وایا داده پرداز ویانا 30m
135ماشین های اداری اصفهان یارا 30m
132حلماگسترخاورمیانه 40m
128مهندسی ساینا سیستم اسپادان 30m
130شرکت ارتباطات مبین‌نت 30m
125سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان 54m
111اصفهان سازگار 9m
112موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان 24m
113فکربرترایرسا 12m
114موسسه آموزش عالی آزاد برهان 15m
 
115کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای 12m
119-120توسعه دهندگان سیستم ابتکار 21m
118ایده پردازان اکتیو 12m
117مرکز آموزش بین المللی اصفهان صفریک(شعبه یک) 12m
116مرکز آموزش مجازی پارس 12m
126.1اداره کل پست استان اصفهان 24m
129.2اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 15m
129.1جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 15m
133.1رهنما فناور دوران 15m
133.2شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی 15m
122مرکز آسیب شناسی و سلامت فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اصفهان 24m
121.1سازمان بسیج مهندسین استان اصفهان 12m
121.2مرکزتحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان 12m
127.2ديد افزاي امين اسپادان 15m
127.1اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 15m
126.2اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان 12m
126.4مدیریت بانک کشاورزی 12m
131.2حصین حاسب سپاهان 30m
131.1فیام صنعت کوثر 20m
131.3همگام 20m
123.1موسسه فرهنگی نور راسخون 12m
123.2 پلیس فتا 12m
124.1سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 15m
124.2سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان 15m
نوار ابزار
راهنمای پلان